เกี่ยวกับเรา

 

      บริษัท พรีเมียร์ สเตนเลส กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สเตนเลสสตีลด้านเครื่องครัวอุตสาหกรรมในทุกๆ 

กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น โรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น และนอกจากนั้นยังจำหน่ายสินค้า premium เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ อีกด้วย 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ยึดหลักในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นถึงคุณภาพของสินค้า ราคา บริการ และการจัดส่งที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัด

 ในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ลูกค้าให้ตรงกับความต้องการในด้านการใช้งานและความประทับใจต่อสินค้าและบริการ พนักงานทุกคนต้องรับการฝึก

อบรมพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและนี่คือแรงผลักดันที่ทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นและยืนหยัดอยู่ในวงการสเตนเลสได้อย่างภาคภูมิใจ

 

 

Visitors: 145,526