ชุดอ่างอุ่นอาหารแบบ Roll Top

Oblong Food Warmer

*ความจุ 9 ลิตร 

*ขนาด 670 L. * 460 W. * 435 H. mm.

*สามารถใช้งานอุ่นได้ ทั้งแบบแอลกอฮอล์ และแบบฮีทเตอร์


Double Soup Food Warmer

*ความจุ 4.5 ลิตร / หม้ออุ่น

*ขนาด 670 L. * 460 W. * 435 H. mm.

*สามารถใช้งานอุ่นได้ ทั้งแบบแอลกอฮอล์ และแบบฮีทเตอร์


Round Food Warmer 

                                                                   *ความจุ 4.5 ลิตร

                                                                   *ขนาด 500 L. * 522 W. * 445 H. mm.

                                                                   *สามารถใช้งานอุ่นได้ ทั้งแบบแอลกอฮอล์ และแบบฮีทเตอร์

                                                   

                                                                   Soup Food Warmer 

                                                                   *ความจุ 4.5 ลิตร 

                                                                   *ขนาด 500 L. * 522 W. * 445 H. mm.

                                                                   *สามารถใช้งานอุ่นได้ ทั้งแบบแอลกอฮอล์ และแบบฮีทเตอร์
 

Visitors: 179,593