ป้ายติดหัวเสากั้นทางเดิน

รหัส: 9997-0038
1. ป้ายติดห้วเสากั้นทางเดิน ใหญ่ (A4)  แนวนอน
      ขนาดกรอบป้าย วัดนอก 
      ขนาดกรอบป้าย วัดใน
      พร้อมแผ่นอคิลิคใส 2 แผ่น
      ทำจากสเตนเลส มีแบบสีเงิน สีทอง และสีดำ ทำจากเหล็ก (Steel Powder Coating)
       
รหัส: 9997-0038
 2. ป้ายติดห้วเสากั้นทางเดิน ใหญ่ (A4) แนวตั้ง
      ขนาดกรอบป้าย วัดนอก
      ขนาดกรอบป้าย วัดใน
      พร้อมแผ่นอคิลิคใส 2 แผ่น
      ทำจากสเตนเลส มีแบบสีเงิน สีทอง และสีดำ ทำจากเหล็ก (Steel Powder Coating)

รหัส: 9997-0096
 3. ป้ายติดหัวเสากั้นทางเดิน เล็ก (A5) แนวตั้ง
      ขนาดกรอบป้าย วัดนอก
                                                                         ขนาดกรอบป้าย วัดใน
                                                                         พร้อมแผ่นอคิลิคใส 2 แผ่น
                                                                         ทำจากสเตนเลส มีแบบสีเงิน สีทอง และสีดำ ทำจากเหล็ก (Steel Powder Coating)
 

Visitors: 145,553