เสากั้นทางเดินแบบสายดึงกลับ สาย 2 ชั้น

เสากั้นทางเดินแบสายดึงกลับอัตโนมัติ สาย 2 ชั้น

* ขนาดสูง 91 ซม. เสาขนาด 2.5 นิ้ว ฐานกว้าง 35 ซม.

* สายยาว 2 เมตร สามารถดึงกลับอัตโนมัติ มีสิให้เลือก 

  สีแดง น้ำเงิน ดำ

* เสาและฐานทำจากสเตนเลส สตีล

Visitors: 145,527