เสากั้นทางเดินแบบสายดึงกลับ

รหัส: 9998-0024  

เสากั้นทางเดิน แบบสายดึงกลับอัตโนมัติ

* ขนาด สูง 91 ซม. เสาขนาด 2.5 นิ้ว ฐานกว้าง 32 ซม. 

* สายยาว 2 เมตร สามารถดึงกลับอัตโนมัติ มีสีให้เลือก

  สีีแดง น้ำเงิน ดำ

* เสาและฐานทำจากสเตนเลส สตีล

รหัส: 9998-0028

เสากั้นทางเดิน แบบสายดึงกลับอัตโนมัติ สีทอง Titanium Gold

* ขนาด สูง 91 ซม. เสาขนาด 2.5 นิ้ว ฐานกว้าง 32 ซม.

* สายยาว 2 เมตร สามารถดึงกลับอัตโนมัติ มีสีให้เลือก 

  สีแดง นำ้เงิน ดำ

* เสาแเละฐานทำจากสเตนเลส สตีล ชุบทองเหลือง 

 

 

Visitors: 179,593