เสากั้นทางเดินแบบสายดึงกลับ เสาสีดำ

  

รหัส: 9998-0097

เสากั้นทางเดินแบบสีดำ Steel Powder Coating

* ขนาดสูง 100 ซม. เสาขนาด 2.5 นิ้ว ฐานกว้าง 36 ซม.

* สายยาว 2 เมตร สามารถดึงกลับอัตโนมัติ มีสีให้เลือก

   สีแดง น้ำเงิน ดำ 

* ทำจาก Steel Powder Coating Visitors: 179,589